en bild
Kategorier för sidan Hälsovård
Taggar för sidan vinterkräksjuka

Så klarar du årets vinterkräksjuka

  • Text Natalie Roos
  • Foto Praktikertjänst

Det här är vinterkräksjuka:

En virusinfektion som vid utbrott är mycket smittsam. Symptom är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, yrsel, huvudvärk och feber. Ungefär var femte person är immun mot vinterkräksjukan.

Så lång tid tar det:

Inkubationstiden, det vill säga hur lång det tar från att du smittats till att sjukdomen bryter ut, är 12–48 timmar. Smittan är vanligast under vinterhalvåret, med topp under januari till mars, och symptomen varar oftast i 1–3 dygn.

Behandling av vuxna:

Det finns ingen specifik behandling mot vinterkräksjuka, det viktigaste är att försöka dricka mycket. Friska vuxna behöver i de allra flesta fall inte sjukvård och vinterkräksjuka är självläkande inom några dygn.

Stanna hemma:

Den som har haft vinterkräksjuka bör vara hemma två dygn efter tillfriskande.

Förebygg smitta:

Vinterkräksjukan smittar via kontakt med en sjuk person, så det viktigaste är att ha god handhygien och tvätta händerna med vatten och tvål.

Behandling av barn:

Ge rikligt med dryck, gärna ofta och i små portioner. Ha som mål att barnet ska få i sig ungefär 1 liter vätska per dygn. Var uppmärksam på allmäntillståndet. Om barnet är någorlunda piggt, orkar sitta upp och kissar ordentligt kan man avvakta men om barnet visar tecken på uttorkning bör man söka vård.