en bild
Kategorier för sidan Tandvård
Taggar för sidan tandhälsa

Tandvården får nya nationella riktlinjer

Socialstyrelsens riktlinjer för vuxentandvård uppdateras. Barntandvård och käkkirurgi ska inkluderas i riktlinjerna och rekommendationerna ska bli betydligt färre.

  • Text Natalie Roos
  • Foto Praktikertjänst

Ett 50-tal personer ska arbeta med projektet, varav fem är experter från tandvården och sakkunniga på deltid. En av experterna är Sven Bågesund, tandläkare inom Praktikertjänst i Eksjö.

– Det känns bra att Socialstyrelsen vill ha med en kliniskt verksam allmäntandläkare som dessutom arbetar inom privattandvården. Inom projektledningen arbetar vi med urvalet av vad som ska vara med i riktlinjerna och senare hur riktlinjerna ska presenteras ute i verksamheterna, säger han.

Förutom att barntandvård och området käkkirurgi ska inkluderas ska även antalet riktlinjer skalas ner från 400 till ungefär 100 stycken.

– Det är en tuff utmaning. De nya riktlinjerna ska också rikta in sig mer på styrning och ledning på olika nivåer. Områden där nya rön framkommit eller där det råder osäkerhet om bästa behandling ska också kunna tas med.

Sven Bågesund hoppas att de nya riktlinjerna leder till att den förebyggande tandvården når ut till fler och ger en bättre tandhälsa som följd.

– Genom att se vilka behandlingar som fungerar bäst och mest kostnadseffektivt även för patienten, påverkas patienterna också positivt, säger han.

Planen är att de nya riktlinjerna ska presenteras vid årsskiftet 2020/2021.